Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Nhấn để bật tiếng
X

Các oxit của cacbon

Bài 25. Các oxit của cacbon

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.272


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Các oxit của cacbon
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào