Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Tính chất hóa học của Oxit
  • 2) Tính chất hóa học của axit
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập: tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.606

Chưa có thông báo nào