Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • II. SO2
    • Tính chất của SO2
    • Ứng dụng của SO2
    • Sản xuất SO2
Nhấn để bật tiếng
X

Một số oxit quan trọng

Bài 2.1: Một số oxit quan trọng (tiết 2)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 4.476

Chưa có thông báo nào