Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Tính chất vật lý
  • 2) Cấu tạo phân tử
  • 3) Tính chất hóa học
  • 4) Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Rượu Etylic

Bài 39. Rượu etylic

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 930

Chưa có thông báo nào