Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Muôi tác dụng với kim loại
  • 2) Muối tác dụng với axit
  • 3) Muối tác dụng với muối
  • 4) Muối tác dụng với bazơ
  • 5) Phản ứng phân hủy muối
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất hóa học của muối

Bài 8: Tính chất hóa học của muối

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 3.864

Chưa có thông báo nào