Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất hóa học của bazơ

Bài 6: Tính chất hóa học của bazơ

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 3.370

Chưa có thông báo nào