Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Trạng thái tự nhiên
  • 2) Cách khai thác
Nhấn để bật tiếng
X

Một số muối quan trọng

Bài 9: Một số muối quan trọng

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.236

Chưa có thông báo nào