Học tốt Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Oxit axit
  • Phân loại
  • Ví dụ
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất hóa học của oxit - Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit (Phần 2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 8.029

Chưa có thông báo nào