Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Cấu tạo nguyên tử
  • 2) Thuyết điện tử
  • 3) Điện tích nguyên tố và bảo toàn điện tích
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Điện tích - Định luật Cu-lông

Bài 1: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 12.060

Chú ý: Trong clip 1) Cấu tạo nguyên tử, phút 09:50, biểu thức phía dưới đầy đủ như sau:

$${{q}_{ngtu}}={{q}_{p}}+{{q}_{e}}=Z.e+Z.\left( -e \right)=0$$
Trong clip 3) Điện tích nguyên tố và bảo toàn điện tích
+ Phút 2:30 dòng chữ bị nhòe có nội dung đầy đủ như sau:
"Chú ý: Thực tế thường hay làm tròn số nên số liệu có thể không phải là bội số của e"
+ Phút 3:09 dòng chữ bị nhòe phía dưới hình ảnh có nội dung đầy đủ như sau:
"Không trao đổi điện tích với bên ngoài"

Chưa có thông báo nào