Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Cấu tạo nguyên tử
  • 2) Thuyết điện tử
  • 3) Điện tích nguyên tố và bảo toàn điện tích
Nhấn để bật tiếng
X

1. Điện tích - Định luật Cu-lông

Bài 1: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 12.962

Chú ý: Trong clip 1) Cấu tạo nguyên tử, phút 09:50, biểu thức phía dưới đầy đủ như sau:

$${{q}_{ngtu}}={{q}_{p}}+{{q}_{e}}=Z.e+Z.\left( -e \right)=0$$
Trong clip 3) Điện tích nguyên tố và bảo toàn điện tích
+ Phút 2:30 dòng chữ bị nhòe có nội dung đầy đủ như sau:
"Chú ý: Thực tế thường hay làm tròn số nên số liệu có thể không phải là bội số của e"
+ Phút 3:09 dòng chữ bị nhòe phía dưới hình ảnh có nội dung đầy đủ như sau:
"Không trao đổi điện tích với bên ngoài"

Chưa có thông báo nào