Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Định luật Ohm cho vòng mạch
  • 2) Giải mạch điện
Nhấn để bật tiếng
X

5. Định luật Ôm và đoạn mạch điện chứa nguồn

Bài 3. Định luật Ohm cho vòng mạch tổng quát

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.319


Chú ý: Trong mục 1, phút 2:50 các em sửa lại như sau: $${U_{PQ}} + {\xi _2} = I\left( {{R_1} + {r_2}} \right) \to {U_{PQ}}$$

Chưa có thông báo nào