Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

5. Điện trường đều

Bài 2: Chuyển động của điện tích trong điện trường đều

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 2.371

Chú ý: TLBG dùng chung với bài 1 và đã được đính kèm trong video bài giảng của bài 1.

+ Trong ví dụ 3, các em sửa lại như sau:

\[a=\frac{\left| q \right|. E}{m}=\frac{\left| q \right|. U}{d. m}\]

Chưa có thông báo nào