Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Nguồn phát điện (P1)
  • 2) Nguồn phát điện (P2)
  • 3) Nguồn phát điện (P3)
  • 4) Công suất và hiệu suất của nguồn
  • 5) Công suất mạch ngoài cực đại
  • 6) Các thông số trên pin
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

4. Nguồn điện

Bài 2: Công suất và Hiệu suất của nguồn điện

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.737

Chưa có thông báo nào