Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Nguồn phát điện (P1)
  • 2) Nguồn phát điện (P2)
  • 3) Nguồn phát điện (P3)
  • 4) Công suất và hiệu suất của nguồn
  • 5) Công suất mạch ngoài cực đại
  • 6) Các thông số trên pin
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

4. Nguồn điện

Bài 2: Công suất và Hiệu suất của nguồn điện

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.574

Chưa có thông báo nào