Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Mở đầu
  • 2) Công của dòng điện
  • 3) Công suất của dòng điện
  • 4) Định luật Jun-Lenxo
  • 5) Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

2. Công và công suất của dòng điện

Bài 1. Công và công suất của dòng điện

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.515

Chưa có thông báo nào