Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Hình dạng thấu kính
  • Độ tụ và tiêu cự của thấu kính
  • Thấu kính hội tụ và phân kì
  • Các khái niệm căn bản
  • Hệ thấu kính ghép sát đồng trục
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Thấu kính

Bài 1. Thấu kính mỏng

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 1.118

Chưa có thông báo nào