Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Hệ gồm 2 thấu kính hôi tụ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Hệ gồm THHT đặt trước THPK
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

2. Thấu kính

Bài 4. Hệ thấu kính với TK Hội tụ đặt trước

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 837

Chưa có thông báo nào