Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Hệ gồm 2 thấu kính hôi tụ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Hệ gồm THHT đặt trước THPK
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Thấu kính

Bài 4. Hệ thấu kính với TK Hội tụ đặt trước

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 587

Chưa có thông báo nào