Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Đường đi tia sáng
  • Ảnh điểm sáng
  • Ảnh của vật sáng nhỏ
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

2. Thấu kính

Bài 2. Tạo ảnh qua thấu kính

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.324

Chưa có thông báo nào