Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

1. Lăng kính

Bài 2: Bài tập lăng kính

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.031

Chưa có thông báo nào