Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Chất điện phân
  • Dòng điện trong chất điện phân P_1
  • Dòng điện trong chất điện phân P_2
  • Dòng điện trong chất điện phân P_3
  • Dòng điện trong chất điện phân P_4
  • Dòng điện trong chất điện phân P_5
  • Dòng điện trong chất điện phân P_6
  • Định luật Faraday
  • Ví dụ 01
  • Dương cực tan
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Dòng điện trong chất điện phân

Bài 1. Dòng điện trong chất điện phân

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.363

Chưa có thông báo nào