Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Công thức thấu kính
  • Công thức độ phóng đại
  • Các trường hợp đặc biệt
  • Chú ý
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

2. Thấu kính

Bài 3. Công thức thấu kính

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.498

Chưa có thông báo nào