Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
 • 1) Mạch song song
 • 2) Mạch nối tiếp
 • 3) Mạch hỗn hợp
 • 4) Bài toán mạch điện
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

6. Tụ điện

Bài 3: Mạch điện chứa tụ

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.763

Chưa có thông báo nào