Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Môi trường truyền sáng
  • Khúc xạ ánh sáng
  • Chiết suất môi trường
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

1. Khúc xạ ánh sáng

Bài 1. Khúc xạ ánh sáng

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.626

Chưa có thông báo nào