Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Chuyển hóa năng lượng cảm ứng điện từ
  • Bài toán mẫu
  • Biểu thức tính năng lượng chuyển hóa
  • Thanh kim loại chuyển động trong từ trường
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

1. Từ thông-Cảm ứng điện từ

Bài 4. Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ (Nội dung nâng cao)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 807

Chưa có thông báo nào