Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Quy tắc bàn tay trái
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

2. Lực từ tác dụng lên dòng điện

Bài 1. Lực từ tác dụng lên dòng điện

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.151

Chưa có thông báo nào