Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Từ thông - Tự cảm - Độ tự cảm
  • Hiện tượng tự cảm - Suất điện động tự cảm
  • Năng lượng từ trường
Nhấn để bật tiếng
X

2. Tự cảm

Bài 1. Hiện tượng tự cảm

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.248

Chưa có thông báo nào