Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Từ thông - Tự cảm - Độ tự cảm
  • Hiện tượng tự cảm - Suất điện động tự cảm
  • Năng lượng từ trường
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Tự cảm

Bài 1. Hiện tượng tự cảm

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 864

Chưa có thông báo nào