Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Lực Lorentz
  • Khối phổ kế
  • Máy gia tốc
  • Lực Lorentz tổng quát
Nhấn để bật tiếng
X

3. Lực Lo-ren-xơ

Bài 1. Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.954

Chưa có thông báo nào