Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Hệ gồm TKPK đặt trước TKHT
  • Ví dụ 1
  • Hệ gồm 2 TKPK
  • Ví dụ 2
  • Hệ vô tiêu
  • Ví dụ 3
  • Hệ ghép sát
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Thấu kính

Bài 5. Hệ thấu kính với TK Phân kỳ đặt trước

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 368

Chú ý: Trong ví 3, phút thứ 3:40, các em sửa lại như sau:\[{{k}_{2}}=\frac{-{{d}_{2}}'}{{{d}_{2}}}=\frac{-20}{60}=\frac{-1}{3}\]


Chưa có thông báo nào