Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng phản xạ toàn phần
  • Điều kiện phản xạ toàn phần
  • Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

2. Phản xạ toàn phần

Bài 1. Phản xạ toàn phần

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.623

Chưa có thông báo nào