Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Định luật Coulomb
  • 2) Sự phụ thuộc của lực điện vào điện tích q
  • 3) Sự phụ thuộc của lực điện vào khoảng cách r
  • 5) So sánh với lực hấp dẫn
Nhấn để bật tiếng
X

1. Điện tích - Định luật Cu-lông

Bài 2: Định luật Coulomb

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 7.553

Chưa có thông báo nào