Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Định luật Coulomb
  • 2) Sự phụ thuộc của lực điện vào điện tích q
  • 3) Sự phụ thuộc của lực điện vào khoảng cách r
  • 5) So sánh với lực hấp dẫn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Điện tích - Định luật Cu-lông

Bài 2: Định luật Coulomb

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 7.378

Chưa có thông báo nào