Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Chập hai điểm
  • 2) Bỏ qua đoạn mạch
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

3. Định luật Ôm và đoạn mạch điện chỉ chứa điện trở

Bài 4. Chập các điểm trên mạch điện hoặc bỏ qua một đoạn mạch

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.940

Chưa có thông báo nào