Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Định luật Ohm
  • 2) Điện trở suất
  • 3) Điện trở suất của một số vật liệu
  • Ví dụ 1
Nhấn để bật tiếng
X

3. Định luật Ôm và đoạn mạch điện chỉ chứa điện trở

Bài 1. Định luật Ohm và Điện trở

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 2.281

Chưa có thông báo nào