Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Các tật khúc xạ của mắt
  • Cận thị
  • Kính cận
  • Viễn thị
  • Kính viễn
  • Lão thị
Nhấn để bật tiếng
X

3. Mắt

Bài 3. Các tật khúc xạ của mắt

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 767

Chưa có thông báo nào