Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Nhiệt độ
  • 2) Thí nghiệm
  • 3) Hệ số nhiệt điện trở
  • 4) Hiện tượng siêu dẫn
  • 5) Thông tin khoa học về siêu dẫn
  • Ví dụ 01
  • Ví dụ 02
  • Ví dụ 03
  • Ví dụ 04
Nhấn để bật tiếng
X

1. Dòng điện trong kim loại

Bài 2. Sự thay đổi của điện trở theo nhiệt độ

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.458

Chưa có thông báo nào