Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Nhiệt độ
  • 2) Thí nghiệm
  • 3) Hệ số nhiệt điện trở
  • 4) Hiện tượng siêu dẫn
  • 5) Thông tin khoa học về siêu dẫn
  • Ví dụ 01
  • Ví dụ 02
  • Ví dụ 03
  • Ví dụ 04
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Dòng điện trong kim loại

Bài 2. Sự thay đổi của điện trở theo nhiệt độ

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.248

Chưa có thông báo nào