Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Điện trở
  • 2) Mạch nối tiếp
  • 3) Mạch song song
  • 4) Mạch hỗn hợp
  • 5) Phương trình mạch
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

3. Định luật Ôm và đoạn mạch điện chỉ chứa điện trở

Bài 2. Mạch điện chứa điện trở

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.200

Chưa có thông báo nào