Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Định luật Ohm
  • 2) Giải mạch điện
  • 3) Đoạn mạch hỗn hợp
Nhấn để bật tiếng
X

5. Định luật Ôm và đoạn mạch điện chứa nguồn

Bài 2. Định luật Ohm cho mạch điện chứa nguồn và máy thu

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.400

Chưa có thông báo nào