Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
 • 1) Nguồn điện
 • 2) Cơ cấu nguồn điện
 • 3) Suất điện động
 • 4) Pin; Ác quy (Nội dung tham khảo)
  • a) Pin Vonta
  • b) Pin Leclanche
  • c) Pin Plante
  • d) Kỷ niệm cùng thầy
Nhấn để bật tiếng
X

4. Nguồn điện

Bài 1. Nguồn điện

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 1.754

Chưa có thông báo nào