Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Tụ điện phẳng - Điện dung
  • 2) Năng lượng điện trường
  • 3) Tụ điện trong thực tế
Nhấn để bật tiếng
X

6. Tụ điện

Bài 1: Tụ điện

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.590

Chưa có thông báo nào