Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Kính hiển vi
  • Độ bội giác kính hiển vi
  • Chú ý
  • Ví dụ 1
Nhấn để bật tiếng
X

5. Kính hiển vi - Kính thiên văn

Bài 1: Kính hiển vi

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 502

Chưa có thông báo nào