Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tương tác giữa hai dòng điện cùng chiều
  • Tương tác giữa hai dòng điện ngược chiều
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Hệ đo lường SI
Nhấn để bật tiếng
X

2. Lực từ tác dụng lên dòng điện

Bài 2. Tương tác giữa hai dòng điện song song (Nội dung nâng cao)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.336

Chưa có thông báo nào