Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tương tác giữa hai dòng điện cùng chiều
  • Tương tác giữa hai dòng điện ngược chiều
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Hệ đo lường SI
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Lực từ tác dụng lên dòng điện

Bài 2. Tương tác giữa hai dòng điện song song (Nội dung nâng cao)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 996

Chưa có thông báo nào