Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Máy thu điện (P1)
  • 1) Máy thu điện (P2)
  • 2) Máy thu có suất phản điện
  • 3) Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

5. Định luật Ôm và đoạn mạch điện chứa nguồn

Bài 1. Máy thu và suất phản điện

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.212

Chưa có thông báo nào