Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập tụ điện phẳng - Điện dung
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Bài tập năng lượng điện trường
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

6. Tụ điện

Bài 2: Bài tập tụ điện

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 2.214

Chưa có thông báo nào