Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Hiệu ứng nhiệt điện
  • 2) Giải thích hiệu ứng nhiệt điện
  • 3) Cặp nhiệt điện
Nhấn để bật tiếng
X

1. Dòng điện trong kim loại

Bài 3. Hiệu ứng nhiệt điện và Cặp nhiệt điện

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 854

Chưa có thông báo nào