Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Hiệu ứng nhiệt điện
  • 2) Giải thích hiệu ứng nhiệt điện
  • 3) Cặp nhiệt điện
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Dòng điện trong kim loại

Bài 3. Hiệu ứng nhiệt điện và Cặp nhiệt điện

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 748

Chưa có thông báo nào