Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Điện thế
  • 2) Hệ điện tích
  • 3) Hiệu điện thế
  • 4) Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

4. Điện thế. Hiệu điện thế

Bài 1: Điện thế và Hiệu điện thế

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 3.461

Chưa có thông báo nào