Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1) Viết phương trình đoạn mạch
  • 2) Viết phương trình nút mạch
  • 3) Bài toán tổng quát 01
  • 4) Bài toán tổng quát 02
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

3. Định luật Ôm và đoạn mạch điện chỉ chứa điện trở

Bài 3. Giải mạch điện không đổi

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.103

Chưa có thông báo nào