Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Ghép nguồn điện
  • 2) Ghép nối tiếp
  • 3) Ghép song song
  • 4) Ghép hỗn hợp đối xứng
  • Ví dụ 01
  • Ví dụ 02
  • Ví dụ 03
  • Ví dụ 04
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

4. Nguồn điện

Bài 3. Ghép nguồn điện thành bộ

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.600

Chưa có thông báo nào