Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Độ bội giác
  • Kính lúp
  • Độ bội giác của kính lúp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Chú ý
Nhấn để bật tiếng
X

4. Kính lúp

Bài 1. Kính lúp

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 782

Chưa có thông báo nào