Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Một số hiện tượng trong thực tế
  • Hiện tượng phóng điện
  • Sự dẫn điện không tự lực [NỘI DUNG THAM KHẢO]
  • Sự dẫn điện tự lực
  • Sự dẫn điện tự lực do điện cực phát electron
  • Dòng điện trong chân không [NỘI DUNG THAM KHẢO]
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

3. Dòng điện trong chất khí, trong chân không và trong chất bán dẫn

Bài 1. Dòng điện trong chất khí và trong chân không

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 935

Chưa có thông báo nào