Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Một số hiện tượng trong thực tế
  • Hiện tượng phóng điện
  • Sự dẫn điện không tự lực [NỘI DUNG THAM KHẢO]
  • Sự dẫn điện tự lực
  • Sự dẫn điện tự lực do điện cực phát electron
  • Dòng điện trong chân không [NỘI DUNG THAM KHẢO]
Nhấn để bật tiếng
X

3. Dòng điện trong chất khí, trong chân không và trong chất bán dẫn

Bài 1. Dòng điện trong chất khí và trong chân không

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.123

Chưa có thông báo nào