Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm vật ảo
  • Vật ảo qua TKHT
  • Ví dụ 1
  • Vật ảo qua TKPK
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Vật ảo qua gương phẳng
Nhấn để bật tiếng
X

2. Thấu kính

Bài 6. Vật ảo (Nâng cao)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 536

Chưa có thông báo nào