Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1a) Tính chất
  • 1b) Giải thích các tính chất
  • 2) Khí điện tử
  • Một số ví dụ
  • 3) Chuyển động cuốn của electron
  • Triết học và cuộc sống
Nhấn để bật tiếng
X

1. Dòng điện trong kim loại

Bài 1. Tính dẫn điện của kim loại

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.822

Chưa có thông báo nào