Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Đặc tính
  • Giải thích
  • Tính nhạy với tạp chất
  • Bán dẫn loại và bán dẫn loại p
  • Chuyển tiếp p-n [NỘI DUNG THAM KHẢO]
  • Di-ot
Nhấn để bật tiếng
X

3. Dòng điện trong chất khí, trong chân không và trong chất bán dẫn

Bài 2. Dòng điện trong chất bán dẫn

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 972

Chưa có thông báo nào