Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Đặc tính
  • Giải thích
  • Tính nhạy với tạp chất
  • Bán dẫn loại và bán dẫn loại p
  • Chuyển tiếp p-n [NỘI DUNG THAM KHẢO]
  • Di-ot
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

3. Dòng điện trong chất khí, trong chân không và trong chất bán dẫn

Bài 2. Dòng điện trong chất bán dẫn

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 816

Chưa có thông báo nào