Học tốt Vật lí 11 - Thầy Nguyễn Thành Nam (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Lực từ tác dụng lên dòng điện
  • Cảm ứng từ của một số dòng điện
  • Sự chồng chất của từ trường
Nhấn để bật tiếng
X

1. Từ trường

Bài 2. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 2.700

Chưa có thông báo nào